GDPR

Regulament General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal (GDPR).

Stimate membru ASNER,

1. Având în vedere:

– colaborarea noastă în curs de desfășurare,
– adoptarea de către Parlamentul European și Consiliul, în data de 27 aprilie 2016, a Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD),
– faptul că prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 sunt direct aplicabileîn toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018,
– faptul că Regulamentul (UE) 2016/679 impune un set unic de reguli în materia protecției datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95.46.CE, și implicit, prevederile Legii nr. 677/2001.

2. Ținând seama de necesitatea de a ne conforma tuturor dispozițiilor legale,

Asociația “Societatea de Neurofiziologie Electrodiagnostică din România” – ASNER, cu sediul social: în București , Str. Dr. Felix Iacob nr.2 bl. M4 , sc. C , ap.187, sector 1,CIF: 25094035, certificat de înregistrare fiscală seria A Nr.0337710, dorește respectarea Legilor și a Regulamentului UE privind protecția datelor personale cu privire la prelucrările care apar în cadrul parteneriatului cu Dumneavoastră, în calitate de membru al asociației.

Astfel, ținând seama de noile dispoziții de reglementare în materie de protecție a datelor, vă informăm că, în ceea ce privește executarea relației noastre de colaborare, putem prelucra date cu caracter personal (așa cum sunt ele definite prin lege) dezvăluit în timpul și în legătură cu relația noastră.
Ne vom asigura că prelucrarea acestor date va fi limitată la ceea ce este necesar pentru îndeplinirea colaborării noastre.
Menționăm că vom păstra datele cu caracter personal numai atâta timp cât este necesar pentru scopul declarat.

Orice întrebări cu privire la protecția datelor cu caracter personal, le puteți adresa pe adresa de email: contact@asner.org.

În cazul în care nu sunteți de acord cu cele prezentate mai sus, vă rog să conunicați prin email la aceeași adresă: contact@asner.org.

Vă mulțumim pentru colaborare și luarea la cunoștință a acestei nortificări.

Cu stimă,
Dr. Tudor Lupescu
Președinte ASNER